Inscriere A X-a Conferință Națională de Microbiologie și Epidemiologie

Important:
Vă rugăm să completaţi formularul de înregistrare numai DUPĂ ACHITAREA TAXEI DE MEMBRU pentru 2017 și/sau EFECTUAREA PLĂŢII taxei de conferință în contul Societății Române de Microbiologie cu specificatia ”contravaloare taxa membru 2017”, respectiv ”contravaloare taxa participare conferinta 2017”.
Societatea Română de Microbiologie:
Cont IBAN: RO86 RNCB 0082 0441 6606 0001, deschis la BCR, Sucursala Unirea
*Toate câmpurile sunt obligatorii.

Date personale
Nume:
Prenume:
Telefon:
E-mail:
Specializare:
Titlu/Grad profesional:
Instituţie:
Oraș:
Membru SRM?
Adresa corespondenţă:
INFORMAŢII PLATĂ TAXĂ
Dată (an-lună-zi): 
Valoare (lei): 
Număr ordin/chitanta:
Introduceti codul >