MEMBRI

Membri ai SRM pot fi medici, biologi, biochimişti, alţi specialişti cu studii universitare, cadre didactice, cercetători din institute de specialitate, care îşi desfăşoară activitatea profesională în domeniul microbiologiei, domenii apropiate sau derivate, recunosc integral statutul şi plătesc regulat cotizaţia anual. (date suplimentare în Statutul SRM – Capitolul III, Art. 8-14).

Înscrierea membrilor se face pe baza exprimării completării forumarului de înscriere şi achitării taxei de înscriere. Pentru formularul de înscriere, click aici.

COTIZAȚIE ANUALĂ

Pentru anul 2017 cotizația de membru SRM este de 150 lei pentru membri titulari și 35 lei pentru membri asociați studenți și rezidenți (conform art. 8 lit. b din statutul SRM).

Cotizația se achită integral până la data de 1 septembrie 2017.

Cotizația se poate achita în contul IBAN RO86 RNCB 0082 0441 6606 0001, deschis la BCR, Sucursala Unirea, pentru Asociația “Societatea Română de Microbiologie”.